سرویس پایشگر وب سایت و سرور - مونیتورینگ و مانیتورینگ

نوشته شده توسط سینا کاوسی on . ارسال از : بدون مجموعه

سرویس مانیتورینگ وب سایت و سرور مناسب برای مدیران سرور و یا سایت می باشد تا بوسیله مونیتورینگ و مانیتورینگ بتوانند در حداقل زمان ممکن از طریق ایمیل و پیامک از خرابی ، نفوذ و یا قطع سایت و یا سرور خود مطلع گردند و از این طریق بتواند فورا نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. این سرویس مناسب برای موارد زیر می باشد