هاست ارزان دایرکت ادمین

نوشته شده توسط سینا کاوسی on . ارسال از : میزبانی وب

100MB

4000 تومان
 • 1دیتابیس
 • پهنای باندنامحدود
 • سالانه 40000 تومان
ثبت سفارش

200MG

6000 تومان
 • 1 دیتابیس
 • پهنای باند نامحدود
 • سالانه 60000 تومان
ثبت سفارش

500MB

9000 تومان
 • 3دیتابیس
 • پهنای باند نامحدود
 • سالانه 90000 تومان
ثبت سفارش

1000MB

12000 تومان
 • 4 دیتابیس
 • پهنای باند نامحدود
 • سالانه 120000 تومان
ثبت سفارش